Lập trình Visual Basic cơ bản

Làm quen với lập trình Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic Tổng quan phần mềm Visual Studio 2010 Khái niệm lập trình trực quan Lập trình một ứng dụng đơn giản Thiết kế Form và xử lý sự kiện Thiết …

 1. Làm quen với lập trình

  1. Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic
  2. Tổng quan phần mềm Visual Studio 2010
  3. Khái niệm lập trình trực quan
  4. Lập trình một ứng dụng đơn giản
 2. Thiết kế Form và xử lý sự kiện

  1. Thiết kế GUI và điều khiển GUI
  2. Làm quen với trình soạn thảo mã
  3. Xử lý sự kiện
  4. Sử dụng IDE để hạn chế lỗi biên dịch
 3. Các khái niệm cơ bản trong lập trình

  1. Khái niệm về biến và cách sử dụng biến
  2. Cách lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ
  3. Toán tử số học và thứ tự ưu tiên
  4. Khái niệm giải thuật, cách dùng mã giả
  5. Sơ đồ UML
  6. Sử dụng câu lệnh If… Then
  7. Thiết lập Breakpoint và cửa sổ Watch
 4. Lệnh lựa chọn và quy trình phát triển

  1. Sử dụng checkbox và hộp thoại
  2. Khái niệm toán tử logic, cách sử dụng
  3. Khái niệm, cách sử dụng lệnh đa lựa chọn Select Case
  4. Quy trình phát triển ứng dụng
  5. Cách tổ chức mã của Visual Basic

Course Curriculum

Total learning: 4 lessons Time: 2 weeks

ABOUT INSTRUCTOR

Thầy Nguyễn Thế Trung tốt nghiệp khoá K51, ngành công nghệ phần mềm Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Hiện tại là giảng viên khối ngành CNTT tại FPT Polytechnic- Đại học FPT. Đồng thời thầy còn là giám đốc của thương hiệu Trungtran.vn.