Microsoft Excel cơ bản – Tin học văn phòng

Làm quen với Excel Khởi động Giới thiệu bảng tính Excel Các thao tác cơ bản Lưu bảng tính Mở bảng tính Đóng bảng tính Trang hiện hành, ô hiện hành Nhận dạng con trỏ Cách nhập và chỉnh sửa dữ …

 1. Làm quen với Excel

  1. Khởi động
  2. Giới thiệu bảng tính Excel
 2. Các thao tác cơ bản

  1. Lưu bảng tính
  2. Mở bảng tính
  3. Đóng bảng tính
  4. Trang hiện hành, ô hiện hành
  5. Nhận dạng con trỏ
  6. Cách nhập và chỉnh sửa dữ liệu
 3. Soạn thảo nội dung bảng tính

  1. Nhập dữ liệu kiểu số và văn bản
  2. Chỉnh sửa dữ liệu trong ô
  3. Thao tác chọn/huỷ ô- dòng – cột
  4. Điền STT tự động
  5. Sao chép, di chuyển, chèn, xoá ô
  6. Thêm dòng/cột
  7. Thao tác với bảng tính
 4. Thao tác định dạng

  1. Thao tác định dạng ô
  2. Định dạng ô chứa văn bản
  3. Căn lề, kẻ bảng
 5. Công thức – Hàm

  1. Tạo công thức cơ bản
  2. Địa chỉ tương đối và tuyệt đối
  3. Thao tác với hàm cơ bản
 6. Biểu đồ – Đồ thị

  1. Tạo các kiểu biểu đồ, đồ thị khác nhau
  2. Sửa biểu đồ và đồ thị
 7. Hoàn thiện bảng tính và in ấn

  1. Thay đổi lề của trang in
  2. Thay đổi trang in
  3. Chỉnh sửa trang tính excel vừa trang định dạng để in ấn

Course Curriculum

Total learning: 6 lessons Time: 4 weeks

ABOUT INSTRUCTOR

Cô Trần Thị Loan, hiện tại đang là giảng viên cơ hữu ngành CNTT tại FPT Polytechnic - Trường Đại Học FPT. Với sự nhiệt tình cùng chuyên môn tốt, kỹ năng giảng dạy xuất sắc, nhiều năm liên tục cô luôn đạt danh hiệu giảng viên được yêu thích nhất.

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *