Cơ bản Powerpoint- Tin học văn phòng

Các khái niệm và công cụ thường sử dụng trong Powerpoint Các thành phần chính trên trang Powerpoint Các kiểu xem/hiển thị trên trang Powerpoint Định dạng Slide Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ Định dạng Bullets …

 1. Các khái niệm và công cụ thường sử dụng trong Powerpoint

  1. Các thành phần chính trên trang Powerpoint
  2. Các kiểu xem/hiển thị trên trang Powerpoint
 2. Định dạng Slide

  1. Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ
  2. Định dạng Bullets and Numbering trên slide PPT
 3. Tạo một trình diễn Powerpoint, thêm/xoá slide

  1. Tạo bài trình diễn/thuyết trình mới
  2. Thêm/xoá slide
  3. Di chuyển qua lại giữa các Slide
 4. Thêm hình mẫu, hình vẽ, tranh ảnh cho slide

  1. Bổ sung: Hình mẫu, 1 hình mẫu trên tất cả các slide, kiểu chữ vào slide, hình vẽ/hình ảnh vào slide
 5. Làm việc với bảng trong Powerpoint

  1. Chèn bảng, thay đổi chiều cao, chiều rộng của dòng và cột trong bảng
  2. Xoá dòng/ cột trong bảng
  3. Hợp nhất/tách các ô trong bảng
  4. Định dạng đường viền
  5. Định dạng dữ liệu trong bảng
 6. Làm việc với biểu đồ

  1. Tạo biểu đồ
  2. Nhập dữ liệu cho biểu đồ
  3. Thêm/xoá dòng/cột trong bảng dữ liệu của biểu đồ
 7. Hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, video cho slide Powerpoint

  1. Xem trước bài trình chiếu (Slide show)
  2. Hiệu ứng chuyển cảnh
  3. Tạo hiệu ứng chuyển động: Hình ảnh, văn bản, Wordart, biểu đồ…

ABOUT INSTRUCTOR

Cô Trần Thị Loan, hiện tại đang là giảng viên cơ hữu ngành CNTT tại FPT Polytechnic - Trường Đại Học FPT. Với sự nhiệt tình cùng chuyên môn tốt, kỹ năng giảng dạy xuất sắc, nhiều năm liên tục cô luôn đạt danh hiệu giảng viên được yêu thích nhất.

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *